Nhà tổ mối

Bài: Ngô Ly Kha, ảnh: Hiroyuki Oki  Lấy cảm hứng từ khả năng làm tổ đặc biệt của loài mối, công trình bằng gạch nung được thiết kế từ hai khối hộp mở, lồng vào nhau giúp lấy sáng, thông gió và điều hòa nhiệt độ cho ngôi nhà. Nhà tổ mối được xây dựng ở […]

Read More

No woman…

(Tặng những người phụ nữ tôi yêu, và những người yêu phụ nữ) Tôi gặp lại cậu bạn đồng môn thời đại học sau nhiều năm ra trường, lần này bạn đến gửi thiệp hồng. Bạn tâm sự, thật ra cưới vợ thì đi ngược lại với lý tưởng sống của mình, mình muốn được […]

Read More