Giữ chút phồn hoa

Bài và ảnh: Ngô Ly Kha Có người mải miết đi xây nhà, còn tôi, tôi kể những giấc mơ… Và đây là một trong những giấc mơ như thế, tôi viết vào một chiều chủ nhật, ngày 11/9/2011. Vẫn là Đà Lạt với sương giăng, mây phủ và những đồi thông mê đắm lòng […]

Read More