Đường lên Sơn Tỉnh (Phần 1)

Phần 1: Ruộng bậc thang Batad và bữa tối 7 con sâu (Tặng những người bạn đồng hành) Bài Ngô Ly Kha, ảnh: Ly Kha – Kiều Nga Có những nơi chốn mà chỉ vừa mới rời đi, mình đã biết sẽ chẳng bao giờ trở lại. Như Banaue và Sagada, vùng núi thơ mộng […]

Read More