Chuyện của K. House

Bài: Mai Chân, ảnh: Quang Trần Những câu chuyện nhỏ của những người trong cuộc về một ngôi nhà. Ngôi nhà giản đơn như bao ngôi nhà khác, nhưng đẹp và tiện nghi trong mắt người sử dụng. 1. Gần một năm trước, K dẫn tôi đi xem ngôi nhà cấp 4 nằm trong một […]

Read More