G+architects: Chúng tôi làm kiến trúc để cùng nhau đạt điểm G

Bài: Ngô Ly Kha, hình: Quang Trần, Oki Hiroyuki và G+ G+architects theo định nghĩa của các bạn là gì? Chúng tôi cùng làm kiến trúc để cùng nhau đạt điểm G  😀 Hay chỉ đơn giản Giang và cộng sư kiến trúc sư. Đôi dòng giới thiệu về các thành viên G+architects? Theo các […]

Read More