Thư gửi người Thầy

Thưa Thầy, Hằng ngày con sống bằng nghề bán chữ, nhưng khi muốn vài dòng để gửi về trường cũ – nơi đã khơi nguồn tình yêu nghề viết trong con, con lại thấy mình cạn lời. Lần lữa mãi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Không phải vì suối nguồn yêu thương trong […]

Read More