Lớp học mùa hè dưới vòm cây vú sữa

Bài và ảnh: Ngô Ly Kha [ Tặng Ông Giáo nhân ngày ông về hưu ] Thật ra, tụi nhóc xóm ngoài có ý kỳ thị trẻ con Đội 10 Xóm Đảo phần nào cũng vì đa phần trẻ con ở đây đều nghỉ học sớm để làm đồng, phụ giúp ba mẹ. Những người […]

Read More