Snow Lake mùa băng tan

Bài và ảnh: Ngô Ly Kha Cuối mùa Xuân, khi băng tuyết trên đỉnh Rainier đã dần tan và những con đường mòn lại mọc đầy hoa dại, tôi cũng bắt đầu xếp hành lý cho những ngày leo núi hiếm hoi trên đất Mỹ. Lần này chúng tôi chọn Snow Lake – Hồ Băng […]

Read More