Bài học vỡ lòng

Bài & ảnh: Ngô Ly Kha 1. Cô giúp việc theo giờ của nhà mình cách đây 2 năm trước, thỉnh thoảng lại biến mất năm ba tháng. Khi xuất hiện lại, mình hỏi chị đi đâu mà không liên lạc được. Chị tỉnh bơ: Mới ở trại ra. Là sao? Là chị cầm vàng […]

Read More