Đi để sống chậm

Bài & ảnh: Ngô Ly Kha Nghe có vẻ thiếu logic nhưng quả thật là như vậy! Những chuyến đi của tôi có thể rất vội, lịch di chuyển có thể chặt chẽ đến từng giờ, nhưng sau đó là những ngày tôi thấy mình phải sống chậm lại… 1. Kinh Bắc đón tôi bằng một […]

Read More