Bưng Tent – Chiếc lều đa năng

Bài: Ngô Ly Kha, ảnh: Hiroyuki Oki & D.concept Miền Tây Nam bộ nhiều phương ngữ riêng biệt, trong đó những vùng đầm lầy ngập nước, mọc nhiều có lác, cỏ bàng người dân hay gọi là “bưng”. Vào mỗi mùa thu hoạch, những mái lều được dựng lên để làm chỗ dừng chân, bảo […]

Read More