Passion Audio & “phù thủy” Heimdall 2

Bài: Ngô Ly Kha – Ảnh: Trọng Nhân Vẫn biết rằng chẳng có cảm xúc nào tồn tại được lâu, nhưng may mắn thay mỗi lần trở lại Passion Audio tôi đều tìm thấy một cảm giác quen thuộc. Giống như bạn chu du dài ngày ở những miền đất lạ, rồi bỗng nhận ra […]

Read More