Kiến trúc Việt và hướng đi mới cho người trẻ

Bài: Ngô Ly Kha, ảnh: Hoàng Lê Một năm đầy biến động và âu lo với mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực, và kiến trúc cũng không ngoại lệ. Thiết nghĩ, đây cũng là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời sửa soạn hành trang cho […]

Read More