Giàn thiên lý đã xa…

  Đó là giàn thiên lý xanh tươi phủ kín cả mảnh sân nhỏ trước nhà, nơi gắn liền với những trò chơi của chị em tôi suốt thời con trẻ. Những hôm trốn giấc ngủ trưa chơi đồ hàng dưới táng râm, những hôm đá cầu bị giàn hoa giấu đi một quả, những […]

Read More