Từ triển lãm “Chúng tôi làm” lần 2

Từ góc nhìn của một người quan sát và là một chủ nhà (đầy) tiềm năng… 🙂 1. Không gian triển lãm thanh lịch và nhã nhặn. Là một sân chơi của những kiến trúc sư trẻ (nhiều kiến trúc sư có nghề và có tuổi khác thì không thấy tham gia) với những công […]

Read More