Chếnh choáng… Sapa

Bài & ảnh: Ngô Ly Kha Ừ thì tôi say Sapa, vì rượu táo Mèo ngọt lịm cay nồng ở đầu lưỡi, vì đỉnh Hàm Rồng mây phủ sương giăng, vì thung lũng Mường Hoa hút trọn mọi ánh nhìn, vì những cô gái H’Mông váy tươi da trắng… Và tôi đồ rằng nếu bạn […]

Read More