Khách sạn băng giá

Bài: Ngô Ly Kha, ảnh: ICEHOTEL cung cấp Cứ mỗi năm, khách sạn này lại được xây mới một lần và  chỉ mở cửa vào một mùa duy nhất trong năm (mùa Đông). Và đặc biệt, đây không phải là nơi lý tưởng để tìm kiếm sự… ấm cúng.  Nhà thờ băng năm 2007, tác […]

Read More