Dechiu Hotel – hay một nơi dễ chịu

Bài: Ngô Ly Kha, ảnh: TheO Phạm “Nhà là nơi trái tim ta trú ngụ”, một đời, một phần đời hay một vài ngày sống trọn vẹn trong đời cũng có thể trở thành một nơi đáng để nhớ về… Với những người trẻ thích xê dịch, ranh giới phân biệt giữa những chốn ở […]

Read More