Lan man về kiến trúc

Mấy hôm nay giới kiến trúc sư xao động quá! Tường “nhà” ai, câu chuyện của ai cũng nhắc đến những The Chapel, nhà 5 khối, những Nguyễn Hòa Hiệp, Võ Trọng Nghĩa… với một niềm tin đầy lạc quan về tương lai của Kiến trúc Việt. Điều đó khiến tôi vui lây dù chẳng […]

Read More