Sắc màu nhiệt đới

Bài: Ngô Ly Kha, ảnh: Đêm Trắng Ngôi nhà bé xíu như một hộp diêm xếp đứng, nằm lọt thỏm giữa con hẻm nhỏ; nhưng bên trong lại là một thế giới rộn ràng tươi vui, mang đậm hơi thở nhiệt đới. Không có nhiều đất tung tẩy cho kiến trúc sư với căn nhà […]

Read More