Dấu ấn cá nhân

Bài: Ngô Ly Kha, ảnh: Trọng Nhân Nhiều người chỉ lướt qua cuộc đời ta, số khác ở lại và ghi tạc dấu ấn khó phai trong trái tim, trong tâm hồn và biến đổi ta vĩnh viễn… Xét ở một khía cạnh rộng hơn, dấu ấn cá nhân còn là nét tính cách, niềm […]

Read More