Những cầu nối…

Bài & ảnh: Ngô Ly Kha 1.     Quen bạn từ ngày đầu vào đại học, thế nhưng mãi đến nhiều năm sau khi ra trường mới có dịp về thăm quê bạn. Còn nhớ lời bạn đùa: “Cứ qua hết 100 cây cầu thì sẽ tới”, tôi cũng thử đêm xem có đủ… 100 không nhưng […]

Read More