No woman…

(Tặng những người phụ nữ tôi yêu, và những người yêu phụ nữ) Tôi gặp lại cậu bạn đồng môn thời đại học sau nhiều năm ra trường, lần này bạn đến gửi thiệp hồng. Bạn tâm sự, thật ra cưới vợ thì đi ngược lại với lý tưởng sống của mình, mình muốn được […]

Read More