Pha trộn và khác biệt

Bài: Ngô Ly Kha, ảnh: Hoàng Lê Thật khó để gọi tên một phong cách nội thất cho căn hộ tầng áp mái này bởi đó là sự pha trộn nhịp nhàng giữa truyền thống và hiện đại, giữa đơn giản và tính tế. Và trên tất cả, nhóm thiết kế đã tạo nên được […]

Read More