Có một tình yêu tuyệt đối, vĩnh hằng

Đó không phải là tình yêu đôi lứa, cũng không phải là tình yêu của những con chiên mộ đạo dành cho đấng Chúa Trời, mà chính là tình yêu của các bậc cha mẹ dành cho con. Tôi đã không nhận ra chân lý giản đơn này cho đến khi đọc “Quà của bố” của […]

Read More