Nhà vườn giữa phố

Bài: Ngô Ly Kha, ảnh: Triệu Chiến Điều tôi quý nhất ở những người làm nghề sáng tạo chính là việc không lặp lại những cái đã cũ, kể cả lặp lại chính mình. Vì thế, tôi rất thích những công trình của TNT Architects – một văn phòng kiến trúc nhỏ ở xứ Nghệ, […]

Read More