Ngẫu hứng vuông tròn

Bài: Ngô Ly Kha, ảnh: Trọng Nhân Gọi là ngẫu hứng nhưng không phải cảm hứng “tự nhiên, bột phát” như định nghĩa của một từ điển, mà đây là ngẫu hứng có dụng ý rõ ràng. Ở đây, sự xuất hiện của những hình vuông, đường tròn như làm sinh động thêm phối cảnh […]

Read More