Êm đềm tổ ấm bên sông

Bài: Cánh Nam, ảnh: Tropical Space Benjamin Franklin từng nói rằng: ”Ngôi nhà chưa phải là tổ ấm, trừ khi nó chứa thức ăn và thắp lửa cho tâm hồn cũng như cơ thể”. Tôi chẳng dám bàn về khái niệm “thắp lửa” bởi nó quá bao hàm, nhưng ở góc độ của một không gian để […]

Read More